PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (305-324)
Special Units of Polish Police
 
More details
Hide details
1
profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The history of police special operations in Poland dates back to 1976, when the first formation of this type was created. Currently, special operations police system contains 16 anti-terrorist units, which carry out their tasks in the various voivodeships, and the central anti-terrorist unit – Antiterrorist Operations Bureau of the Police Headquarters. Service in the anti-terror subdivision is extremely cumbersome and requires special predisposition, which is verified in the selecting candidates process. Their training takes place both at the central trainings, which are held at police colleges, as well as locally. It also fills the daily hours of service and encompasses a wide variety of specialized fields. Special tasks require equipment in special measures, also. It includes individual equipment, means of specialist outfit and team equipment resources. Police anti-terrorist subunits tasks include carrying out combat and reconnaissance, aimed at eliminating the terrorist attacks, and preventing such incidents as well. They act in cases of particular complexity. Police anti-terrorist formations do not have a mass character and their equipment, comprehensive training and special skills predispose them to perform specific tasks, significantly diverges from conventional police forces.
 
REFERENCES (16)
1.
Gula, P., Tarnowski P., Zubrzycki, W. (2005). Terroryzm – zagrożenia i przeciwdziałanie. Kraków: Wyd. Zdrowie i Zarządzanie.
 
2.
Hołyst, B., Jałoszyński, K., Letkiewicz, A. (2009). (red.), Wojna z terroryzmem w XXI wieku. Szczytno.
 
3.
Jałoszyński, K. (2001). Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?,, Warszawa:. AON.
 
4.
Jałoszyński, K., Zubrzycki, W., Babiński, A. (2015). (red.), Policyjne siły specjalne w Polsce. Szczytno: WSPol.
 
5.
Lisiecki, M., Raczkowska-Lipińska, M., Sitek, B., Pokruszyński, W. (2009). (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów: WSGE.
 
6.
Pawlik, J., Żywczyk, M.. (1989). Organizacja i przeznaczenie pododdziałów specjalnych Milicji Obywatelskiej. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW..
 
7.
Piątek, Z. (2006). (red.), Współczesny wymiar terroryzmu. Zielonka.
 
8.
Szafrański, J. (2007). (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych. Szczytno.
 
9.
Szafrański, J. (2004). Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem. Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii WSP..
 
10.
Zubrzycki, W. (2011). (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystyczny w Polsce.,Warszawa: Jografika Studio Wydawnicze.
 
11.
Zubrzyck,i W. (2009). ATLAS, zjednoczona Europa wobec zamachów terrorystycznych. Warszawa: Jografika Studio Wydawnicze.
 
12.
Zubrzycki, W.(2011). Oddział antyterrorystyczny Policji w zwalczaniu terroryzmu, Zeszyty Naukowe, dodatek. Warszawa: Akademii Obrony Narodowej.
 
13.
Zubrzycki, W. (2010). Pododdziały antyterrorystyczne Policji., Warszawa: Jografika,.
 
14.
Jałoszyński, K., Krajowe pododdziały antyterrorystyczne – historia i teraźniejszość, „Policja” 2000, nr 1-2/00.
 
15.
Wypych, M., Zubrzycki W., Zabezpieczenie medyczne działań specjalnych Policji, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 172 K/2 – Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku, Gdynia 2008.
 
16.
Zubrzycki, W. Sytuacja kryzysowa jako przesłanka powołania i specjalnego przygotowania policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych, Policja nr 1-2/2003, WSPol Szczytno.
 
Journals System - logo
Scroll to top