PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (169-192)
Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przez pracowników wiedzy – bariery i uwarunkowania
 
More details
Hide details