PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (112-121)
Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w cyberprzestrzeni
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 
 
 
REFERENCES (8)
1.
Bednarek J., Nowe wyzwania mediów cyfrowych w społeczeństwie wiedzy [w:] Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2013.
 
2.
Goździewicz G., Mediacja i arbitraż w polskim prawie pracy, [w:] Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, (red.) G. Goździewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 
3.
Kluszczyński, R.W. Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Wyd. Rabid, Kraków 2001, s.13-15.
 
4.
Mania K., ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, Arbitraż i Mediacja 2010, nr Smith, P.K., Cowie, H., Olafsson, R., &Liefooghe, A. P. D (2002). Definitions of bullying: A comparison of terms used, and age and sex differences, in a 14-country international comparison. Child Development, 73, s. 1119 – 1133.
 
5.
Morek R., Wprowadzenie. [w:] Mediacje. Teoria i praktyka (red.) E. Gmurzyńska, i R. Morek, Wolters Kluwer Polska., Warszawa 2009.
 
6.
Moore W. Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2003.
 
7.
Wasil, I. Dziecko w konflikcie ‒ uwarunkowania psychologiczne, [w:] Mediacja szkolna, zasady, procedury, kompetencje, szkolny ośrodek mediacji, red. A. Lukasek, M, Bąkiewicz, Wyd. Conviventia, Warszawa 2016,.
 
8.
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 
Journals System - logo
Scroll to top