PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (349-367)
Model cybernetyczny zarządzania bezpieczeństwem aglomeracji
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Cybernetic model of urban safety management. The article examines the issue of ensuring the safety of the agglomeration of subject functioning. Therefore the System of Subject Security Agglomeration is being created. The effectiveness and efficiency of this system depends on the properties of its components - services and inspections. The necessary condition for the possibility of determining the desired value is the availability of a measure of the effectiveness of the System of Subject Security Agglomeration and tools in the form of a software simulator to conduct experimental research on the influence of parameters of these elements to question the effectiveness and efficiency.
 
REFERENCES (13)
1.
Kaliszewski I., Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT, Warszawa, 2008.
 
2.
Kołodziński E., Symulacyjne metody badania systemów, PWN, Warszawa, 2002.
 
3.
Kołodziński E., Komputerowe wspomaganie procesów informacyjno– decyzyjnych ratownictwa, [w:] Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 18.06.2004, ISBN 83-86494-95-6, s. 155 - 164.
 
4.
Kołodziński E., Piasecki F., Problemy zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa podmiotu, V Międzynarodowa Konferencja naukowa Zarządzanie Kryzysowe nt. Inżynieria bezpieczeństwa- standardy kształcenia, Gdynia, 25-26 maja 2007.
 
5.
Kłodziński E., O problemie oceny bezpieczeństwa podmiotu oraz skuteczności i efektywności działania Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa Podmiotu, Bezpieczeństwo, wymiar współczesny oraz perspektywy badań, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków12-13 października 2008.
 
6.
Kłodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem podmiotu, Czasopismo Internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa, 2009 http://www.ptib.pl/component/r....
 
7.
Kłodziński E., Model podstawowej jednostki organizacyjnej systemu bezpieczeństwa kraju, Czasopismo Internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa, 2009, http://www.ptib.pl/component/r....
 
8.
Kłodziński E., Skuteczność i efektywność działania Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa Podmiotu, Czasopismo Internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa 2009, http://www.ptib.pl/component/r....
 
9.
Kłodziński E., Doskonalenie efektywności działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa w przypadku zdarzeń masowych, Konferencja Naukowa nt. Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, Katowice 28 maja 2010.
 
10.
Kłodziński E., Doskonalenie skuteczności działania dziedzinowego systemu bezpieczeństwa podmiotu, Czasopismo Internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa, 2010, http://www.ptib.pl/component/r....
 
11.
Piasecki S., Uwagi o problemach konstruowania miary poziomu bezpieczeństwa obiektu, VI Międzynarodowa Konferencja naukowa Zarządzanie Kryzysowe nt. Problemy zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego, Olsztyn, 19-21 czerwca 2008.
 
12.
Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, Difin 2010.
 
13.
Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/A... Uwaga - Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy własny nr 0 N516313938.
 
Journals System - logo
Scroll to top