PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (303-317)
New technologies in commercial law companies on the example of computerization of registration proceedings
 
More details
Hide details
1
Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (9)
1.
Gołaczyński J., e-Sąd przyszłości, [in:] Monitor Prawniczy 2019 no 2.
 
2.
Kosicka-Polak K., Praktyka pouczeń o sposobie i trybie składania wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, [in:] Nowy Przegląd Notarialny 2021 no 2.
 
3.
Romanowski M., Zakładanie spółki z o.o. przez Internet – nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, [in:] Monitor Prawniczy 2011, no 15.
 
4.
Szczurowski T., Nowa regulacja postępowania rejestrowego, [in:] Przegląd Prawa Handlowego 2018, no 10.
 
5.
Szczurowski T., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz 2023, 9th Edition; Legalise/el. 2023, art.19, no 15.
 
6.
Zamojski Ł., Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego uchwalone na mocy ustawy z 26.01.2019, [in:] Monitor Prawniczy 2018 no 19.
 
7.
Zamojski Ł., Elektronizacja postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy – zagadnienia wybrane (cz.1), [in:] Monitor Prawniczy 2022, no 17.
 
8.
Zamojski Ł., Elektronizacja postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy – zagadnienia wybrane (cz.2), [in:] Monitor Prawniczy 2022, no 18, Legalis/el.
 
9.
Zamojski Ł., Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, 2nd Edition, LEX/el. 2023 article 19.
 
Journals System - logo
Scroll to top