PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (86-96)
Parents' expectations of a student with Special Educational Needs (SEN) regarding the competencies of the educator during the period of contemporary educational transformations
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Undoubtedly, the profession of a teacher is burdened with the responsibility for the success of the student. The student’s success, in turn, determines the future of the entire society. The teacher points out appropriate paths, contributes to choices, influences the psyche, and behavior of the child (Muszkieta, 2001). A teacher in early education plays the role not only of an educator, leader, therapist, but also a friend, and sometimes even a parent (Gawlik, 2021). In the modern period of educational transformations, parents’ expectations towards their child’s educator can be an important indication of the direction in which the education of future educators should go. In the context of working with students with special educational needs, this seems to be even more important. Such education requires a range of soft skills and individualization of pedagogical interventions. This publication is a report on research conducted among parents of students with Special Educational Needs (SEN) regarding their expectations towards educators. They were an attempt to outline the most important competencies of a pedagogue, according to guardians, necessary for working with a student requiring adjustment of methods and forms of work.
 
REFERENCES (18)
1.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
2.
Fisher, R. (2002). Lepszy start. Zapewnij swemu dziecku lepszy start. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
3.
Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 
4.
Goban-Klas, T. (1999). Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, [w:] W drodze do społeczeństwa informacyjnego, J. Lubacz (red.). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji,.
 
5.
Goćkowski, J. (2004). Pięć rodzajów kompetencji. Principia, Instytut Filozofii UJ, tom XXXIX.
 
6.
Golka, M. (2005). Czym jest społeczeństwo informacyjne? Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXVII – zeszyt 4.
 
7.
Klim-Klimaszewska, A. (2005). Pedagogika przedszkolna. Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy.
 
8.
Konieczna-Kucharska, M. (2015). Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Nr 19, s. 229-241.
 
9.
Łobocki, M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
10.
Mendel, M. (2007). Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy. Wydawnictwo Harmonia.
 
11.
Poraj, A. (2012). Rodzice w szkole – wspólna sprawa, wspólny cel, Życie szkoły nr 1.
 
12.
Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski Z. (1998). Psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
13.
Sienkiewicz, P. (2004). Społeczeństwo informacyjne jako system cybernetyczny, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 1, red. L. H. Haber, Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne.
 
14.
Sienkiewicz, P. (2006). Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka, [w:] Społeczeństwo informacyjne, aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, L.H. Haber, M. Niezgoda (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, M. Such-Pyrgiel, M. Sitek (red.). Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
16.
Whalley, M., Zespół Pen Green Centre. (2008). Jak włączyć rodziców do nauki dzieci? Warszawa: WSiP.
 
17.
Wilk, A., M. (2000). Państwo w dobie społeczeństwa informacyjnego – perspektywa strategicznych zmian, w: Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, R. Skubisz (red.) Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.
 
18.
Zacher, L. (2007). Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy. Warszawa: C.H. Beck.
 
Journals System - logo
Scroll to top