PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (155-174)
Polish dactyloscopic and genetic databases − the problem of the legal basic
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Forensic databases, especially computerized fingerprint and genetic databases, are very valuable tools in the fight against crime, as long as they are big enough and up to date. They allow to compare in a short time, dactyloscopic and biological traces developed at the scenes of crimes, against large collections of fingerprints and genetic profiles, which enables the detection of offenders. They are also used to determine the identity of the persons and bodies. For this reason, they are widely used not only in the individual countries, but also in international cooperation. The basic condition for a positive outcome of search of the database is the presence of a suitable reference material in it − fingerprints or DNA profiles of the potential offenders. This means that the identification of the perpetrator can be made only in the cases of recidivism. There is currently a problem in Poland with the relevant legal bases for forensic registration, which leads to obsolescence of databases.
 
REFERENCES (31)
1.
Brzęk W. (1980). Daktyloskopia w Polsce okresu międzywojennego, „Problemy Kryminalistyki”, nr 145−146.
 
2.
Buras D. (2004). Wykorzystanie daktyloskopii przez Policję Państwową w Drugiej Rzeczypospolitej. „Problemy Kryminalistyki”, nr 246, s. 56–61.
 
3.
Buras D. (2009). Daktyloskopia na ziemiach polskich i w Polsce w latach 1909−1939, [w:] P. Rybicki, T. Tomaszewski (red.), Daktyloskopia. 100 lat na ziemiach polskich. Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 71−82.
 
4.
Filewicz A, Sołtyszewski I. (2003). Bazy DNA w Europie – rozwiązania legislacyjne. „Problemy Kryminalistyki”, nr 241, s. 5–12.
 
5.
Goc M., Dąbrowska H. (2002). Polska baza DNA dziś i jutro, „Problemy Kryminalistyki”, nr 237, s. 5–7.
 
6.
Gruszczak A. (2009). Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 194–200.
 
7.
Grzeszyk Cz., Grzegórski S. (1973). Metody automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, „Problemy Kryminalistyki”, nr 105, s. 627−635.
 
8.
Horoszowski P. (1958). Kryminalistyka. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
 
9.
Kot E., Tomaszycki K. (2015). Funkcjonowanie automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej AFIS, [w:] E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa, s. 332−348.
 
10.
Kozłowski W. (1962). System automatycznej registratury daktyloskopijnej, „Problemy Kryminalistyki”, nr 40, s. 621−629.
 
11.
Kozłowski W., Pietrzykowski T. (1960). Zastosowanie cyfrowych maszyn elektronowych w kryminalistyce. „Problemy Kryminalistyki”, nr 23, s. 5−10.
 
12.
Krassowski K. (2007). Bazy danych – wspomaganie procesu wykrywczego, [w:] I. Sołtyszewski (red.), Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, s. 111–128.
 
13.
Krawczyńska A. (kwiecień 2013), AFIS, czyli baza skromnie wykorzystywana.„Policja 997”, nr 4(97), s. 12−13.
 
14.
Misiuk A., Pepłoński A. (1994). Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918−1926. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Szczytno.
 
15.
Misztal J. (2008). Daktyloskopia w Polsce w XX wieku. „Problemy Kryminalistyki”, nr 262, s. 63−71.
 
16.
Mondzelewski J. (2015). Problematyka międzynarodowej automatycznej wymiany danych DNA prowadzonej w ramach postanowień decyzji Prüm, [w:] E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa, s. 485−502.
 
17.
Moszczyński J. (1986). Możliwości kodowania śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. „Problemy Kryminalistyki”, nr 171, s. 23−27.
 
18.
Moszczyński J. (1988). Najbardziej prawdopodobne formuły daktyloskopijne. Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO. Warszawa.
 
19.
Moszczyński J. (1991). O potrzebie automatyzacji identyfikacji daktyloskopijnej wPolsce. „Problemy Kryminalistyki”, nr 191−192, s. 3–6.
 
20.
Moszczyński J. (1991a). Wykorzystanie identyfikacji daktyloskopijnej przez policję londyńską. „ Biuletyn Informacyjny”, nr 3−4, s. 20–25.
 
21.
Moszczyński J. (1992). Aktualne problemy rejestracji daktyloskopijnej – propozycje nowych rozwiązań. „Problemy Kryminalistyki”, nr 197−198, s. 3−9.
 
22.
Moszczyński J. (1992a). Materiały i sprzęt daktyloskopijny − oferta firm zachodnich. „Biuletyn Informacyjny”, nr 85−86, s. 19–28.
 
23.
Moszczyński J. (1992b). Pilny problem powstania podstaw prawnych kryminalistycznej rejestracji daktyloskopijnej. „Biuletyn Informacyjny”, nr 85−86, s. 55−58.
 
24.
Moszczyński J. (1993). Wywiad daktyloskopijny za pomocą telefaksu.„Biuletyn Informacyjny”, nr 90, s. 15−21.
 
25.
Moszczyński J. (1997). Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. Warszawa.
 
26.
Noszczyński T. (lipiec 2006). Kody do szuflady. „ Policja 997”, nr 7(16), s. 28−29.
 
27.
Noszczyński T. (kwiecień 2013), Prawo kontra DNA, „Policja 997”, nr 4(97), s. 13−14.
 
28.
Owoc M. (1986), Wirtualna registratura monodaktyloskopijna. „Problemy Kryminalistyki”, nr 172, s. 213−220.
 
29.
Raczyński D., Skopiński Z. (1961). Wywiad daktyloskopijny przez telefon. Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO. Warszawa.
 
30.
Szota-Koziczak A. (1985). Skomputeryzowana registratura monodaktyloskopijna − propozycja badania odcisku palca wzdłuż biegu linii naturalnych. „Problemy Kryminalistyki”, nr 170, s. 635−641.
 
31.
Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border-crime, Council Decision 2008/616/JHA of 23 June 2008 on the implementation of Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of crossborder cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border-crime („Prüm Decisions”) − statistics and reports on automated data exchange for 2015, http://statewatch.org/news/201...- dna-fingerprints-vrd-05129-16.pdf [data dostępu: 24.11.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top