PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (226-239)
Prawo dostępu do internetu, a ochrona praw dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (7)
1.
Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009, s. 188 i n.
 
2.
Juza M., Internet jako nowe medium masowe: szanse, zagrożenia, perspektywy, Studia Medioznawcze 2007, nr 2, s. 63.
 
3.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia UE na rzecz praw dziecka, https://eur-lex.europa.eu/lega...; dostęp 2023.08.14. W pewnym uproszczeniu autorka niniejszego opracowania przyjęła, że dzieci i młodzież czy nastolatkowie, to osoby niepełnoletnie; zaś grupę młodzieży czy nastolatków tworzą starsze dzieci.
 
4.
Sahoo A., Children’s Rights in the Cyberspace, International Journal of Research and Analysis, volume 4 issue 2 issn 2347-3185; https://www.researchgate.net/p...; dostęp 2023.08/09.
 
5.
Szoszkiewicz Ł., Internet Access as a New Human Right? State of the Art on the Threshold of 2020, https://pressto.amu.edu.pl/ind...; dostęp 2023.08.15.
 
6.
Tanaś M., Diagnoza funkcjonowania nastolatków w sieci – aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne, w: Nastolatki wobec internetu, red. M. Tanaś, Warszawa 2016, s. 8.
 
7.
Tanaś M., Primum non nocere a internetowa przestrzeń wolności i aktywności nastolatków, w: Nastolatki wobec internetu, red. M. Tanaś, Warszawa 2016, s. 42.
 
Journals System - logo
Scroll to top