PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (271-286)
Problems with the use of electronic technologies illustrated by the electoral process in Poland: a look at the amendments to the Electoral code made in 2023
 
 
More details
Hide details
1
University of Szczecin, Poland
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (13)
1.
Górny, M.: I-voting – opportunities and threats. Conditions for the effective implementation of Internet voting on the example of Switzerland and Estonia. In: Przegląd Politologiczny, 2021, no. 1.
 
2.
Jaskiernia, J.: 70 lat Rady Europy. Nowe wyzwania w obszarze demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. In: Państwo i Prawo, 2020, no. 3.
 
3.
Kapsa, I.: The Legal Basis of Citizen Electronic Participation in Poland. In: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2021, no. 6.
 
4.
Knauer, M.: E-democracy: A new challenge for measuring democracy. In: International Political Science Review, 2016, no. 5.
 
5.
Kobosko, M.: Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy. In: Studia z polityki publicznej, 2021, no. 4.
 
6.
Komito, L.: E-Participation and Governance: Widening the Net. In: The electronic journal of e-Government, 2005, no. 1.
 
7.
Musiał-Karg, M.: Nowe technologie w procedurach wyborczych. Uwagi na temat bezpieczeństwa elektronicznego głosowania. In: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2015, no. 4 (29).
 
8.
Sartori, G.: The Theory of Democracy Revisited. In: Blaug, R., Schwarzmantel, R. J (eds.) Democracy. New York Chichester–West Sussex: Edinburgh University Press, 2016. ISBN: 9780748696130.
 
9.
Sokala, A.: mąż zaufania. In: Sokala, A., Michalak, B., Uziębło, P. (eds.) Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. ISBN: 9788326441486.
 
10.
Suchocka, H.: W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy Demokracja poprzez prawo). In: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, no. 2.
 
11.
Zapendowska-Kling, K.: Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego. In: Studia z polityki publicznej, 2021, no. 4.
 
12.
Zych, R.: Implementation of the Right of Man of Trust to Register the Work of Precinct Electoral Commissions in the Context of Personal Data Legal Protection. In: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, no. 6.
 
13.
Zych, R.: Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym. Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych z 9 października 2011 roku. In: Zych, R. et alt. (eds.) Wyzwania współczesnego prawa wyborczego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, ISBN: 83-231-3287-9.
 
Journals System - logo
Scroll to top