PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (97-111)
Bio-psycho-social problems of a child with bronchial asthma with regard to the educational and caring role of the parent
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Bronchial asthma is a chronic respiratory disease of heterogeneous nature, manifested by paroxysmal but reversible bronchoconstriction. The aim of this work is to identify nursing problems of a child with bronchial asthma and determine nursing interventions based on ICNP® guidelines. In the study the fallowing research methods were used: individual case study, interview, observation, measurement, documentation analysis, scales, and nursing process. The research subject is a patient 17 years and 7 months old admitted to the children’s hospital on an emergency basis with suspected pneumonia of unknown etiology and an exacerbation of asthma. History: runny nose, cough for 3 weeks, and periodic dyspnea for 2 weeks. On admission to the hospital: weakness, difficulty climbing stairs, expiratory dyspnea, headache, pallor, decreased appetite, nausea, and vomiting. On physical examination: weakened alveolar murmur over the lung fields, expiratory wheezes, furrows, moist rales, reddened throat. As a result of treatment, the patient’s condition improved. She was discharged home with the recommendation: systematic medication, avoidance (of noxious agents and human concentrations), overheating, hypothermia, oral rehydration, oral hygiene, an easy-to-digest diet, blood count control in 1-2 months and follow-up at the Pulmonology Clinic. During hospitalization, the child was diagnosed with biological, psychological, and social problems, which were solved by the diagnostic, care and therapeutic, educational activities of the nurse. Education about the disease (symptoms and treatment) was required by the patient’s mother. The prevalence of asthma imposes an obligation to implement educational activities in educational institutions, since comprehensive education of parents and teachers improves the emotional state of a child with asthma.
 
REFERENCES (21)
1.
Antczak, A. i Dutkowska, A. (2020). Rekomendacje diagnostyki i leczenia astmy. Poznań: Termedia.
 
2.
Barczykowska, E. i Staszak-Kowalska, R. (2015). Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z pulmonologii dziecięcej. Wrocław: Continuo.
 
3.
Doniec, Z. i wsp. (2016). Rekomendacje postępowania w astmie wczesnodziecięcej dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – kompas POZ. Family Medicine & Primary Care Review 18, 2, ss.181-192. Dostęp: 02.02.2023 z DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr/....
 
4.
Emeryk, A. i Bodajko-Grochowska, A. (2019). Astma u dzieci. w: A. Emeryk (red.), Choroby alergiczne w praktyce lekarza rodzinnego (ss.35-56). Poznań: Termedia.
 
5.
Emeryk, A. i wsp. (2020). Zaburzenia w funkcjonowaniu układu oddechowego. w: D. Zarzycka i A. Emeryk (red.). Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (ss. 281289) Warszawa: PZWL.
 
6.
Gans, MD, Gavrilova, T. (2020). Understanding the immunology of asthma: Pathophysiology, biomarkers, and treatments for asthma endotypes. Paediatr Respir Rev. 2020 Nov; 36:118-127. Dostęp: 19.02.2023 DOI: 10.1016/j.prrv.2019.08.002. Epub 2019 Oct 9. PMID: 31678040.
 
7.
Gregorczyk-Maślanka, K. i Kurzawa, R. (2020). Stosowanie leków wziewnych w populacji polskich dzieci chorych na astmę oskrzelową. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 7, 1, ss. 40-46. Dostęp: 18.01.2023 DOI: https://doi.org/10.5114/pja.20....
 
8.
Haktanir Abul, M, Phipatanaku, W. (2018). Severe asthma in children: Evaluation and management. Allergol Int. 2019 Apr;68(2):150-157. Dostęp: 12.03.2023 z DOI 10.1016/j.alit.2018.11.007. Epub 2019 Jan 14. PMID: 30648539.
 
9.
Kilańska, D. (2014). Międzynarodowy standard pielęgniarski – wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej. w: D. Kilańska (red.), Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP® w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, Warszawa, s. 25-41.
 
10.
Krzych-Falta, E. (2021). Astma. w: M. Pietrzak (red.), Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej (432-440). Warszawa: PZWL.
 
11.
Kurzawa, R. i wsp. (2007). Astma oskrzelowa. w: A. Bręborowicz i wsp. (red.), Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci (ss 174188). Wrocław: Urban & Partner.12. Lenartowicz H., Kózka M. (2010), Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, s. 97-115.
 
12.
Mims, J.W. (2015), Asthma: definitions and pathophysiology. Int Forum Allergy Rhinol. 5 Suppl 1: ss. 26. Dostęp: 16.12.2023 z DOI: 10.1002/alr.21609. PMID: 26335832. Mróz, M. i wsp. (2020). Wpływ czynników żywieniowych na występowanie i nasilenie objawów astmy. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 7(2), ss. 93-97. Dostęp: 14.12.2022 z DOI: https://doi.org/10.5114/pja.20....
 
13.
Nowicki, G.J., Prystupa, A. (2019). Astma oskrzelowa. w: B. Ślusarska (red.) Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa (ss.273293). Warszawa: PZWL. Olejnik, B. i Dolińska, C. (2017). Wprowadzenie leków drogą układu oddechowego (tlenoterapia, inhalacje, nebulizacje). w: K. Klimaszewska, A. Baranowska Anna, E. Krajewska-Kułak (red.), Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne (ss. 271283) Warszawa: PZWL.
 
14.
Padem, N, Saltoun, C. (2019). Classification of asthma. Allergy Asthma Proc. 2019 Nov 1;40(6):385-388. Dostęp: 30.01.2023 z DOI: 10.2500/aap.2019.40.4253. PMID: 31690376.
 
15.
Piotrowska-Wróbel, B. i wsp. (2014). Choroby alergiczne i astma u dzieci. w: M. Kaczmarski i K. Piskorz-Ogórek (red.), Pediatra i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia (ss 119123). Kraków: Help-Med s.c.
 
16.
Ramsahai, JM, Hansbro, PM, Wark PAB. Mechanisms and Management of Asthma Exacerbations. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Feb 15;199(4):423-432. Dostęp: 12.02.203 z DOI: 10.1164/rccm.201810-1931CI. PMID: 30562041.
 
17.
Rogala, B. i wsp. (2020). Terapia biologiczna astmy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) i Polskiego Towarzystwa Chorób z DOI: https://doi.org/10.5114/pja.20....
 
18.
Schupke, M. (2013). Wpływ astmy oskrzelowej na życie codzienne i aktywność dzieci w wieku szkolnym. Pielęgniarstwo Polskie t 4, nr 50, ss. 276-282.
 
19.
Twarduś, K. (2011). Astma oskrzelowa. w: G. Cepuch (red.). Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego (ss. 205218). Warszawa: PZWL.
 
20.
Zawadzka-Krajewska, A. (2018). Astma. w: K. Krenke i M. Kulus (red.), Pulmonologia dziecięca (ss289306). Warszawa: PZWL.
 
21.
Ziaja, M. i Pawliczak, R. (2017). miRNA – rola i znaczenie w astmie oskrzelowej. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 4(3), ss. 93-102. Dostęp: 12.01.2023 z DOI: https://doi.org/10.5114/pja.20....
 
Journals System - logo
Scroll to top