PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (225-251)
Self-mutilation among high school youth
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the issue of self-mutilation among high school students staying in the Mazowiecki Neuropsychiatry Center in Józefów. The undertaken research was aimed at understanding the phenomenon of self-mutilation, its symptoms, conditions and consequences among the above-mentioned group. The study used the method of diagnostic survey in a group representing a selected population.
 
REFERENCES (19)
1.
Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna, Gdynia.
 
2.
Babiker, G., Arnold L. (2003). Autoagresja. Mowa zranionego ciała, Gdańsk.
 
3.
Eckhard A. (1998) Autoagresja, Warszawa: W.A.B.
 
4.
Jęczmińska, D. (2002). Blizny, które mówią więcej niż słowo. Samouszkodzenia nastolatków. Zrozum, wesprzyj, pomóż, Warszawa.
 
5.
Konopczyński, M. (2007). Metody twórczej resocjalizacji. Terapia i praktyka wychowawcza, Warszawa.
 
6.
Kuberska-Gaca, K., Gaca, A. (1986). Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole, wyd. I, Warszawa.
 
7.
Łobocki, M. (1982).Metody badań pedagogicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
8.
Makowska, I. (2018). Gmitrowicz A., Samookaleczenia bez intencji samobójczej a zachowania samobójcze.
 
9.
Natanson, T. (1992). Programowanie muzyki terapeutycznej, Wrocław.
 
10.
Nowakowski, K. (2021). Cechy psychopatyczne, samoocena i impulsywność a typy agresji u nieletnich, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków.
 
11.
Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych, wyd. Żak, Warszawa.
 
12.
Radziwiłłowicz, W. (2020). Autoagresja – samobójstwa i samookaleczenia, Gdańsk.Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, pod red. B. Remberk, (2020) wyd. I, Warszawa.
 
13.
Suchańska, A., Wycisk, J. (red.). (2006). Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
14.
Schulc, W. (2005). Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji, Lublin.
 
15.
Walsh, B. W. (2014). Terapia samouszkodzeń, przeł. M. Kapera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
16.
Wycisk, J., Ziółkowska, B. (2010). Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole, Warszawa.
 
17.
Wycisk, J.(2004). Okaleczanie ciała. Wybrane uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
18.
Zaczyński, W. (1994). Praca badawcza nauczyciela, Warszawa.
 
19.
Zielińska, M. (2011). Analiza behawioralna zachowań autoagresywnych u osób z zaburzeniami rozwoju, Psychologia Rozwojowa, nr 3, s. 39 – 49.
 
Journals System - logo
Scroll to top