PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (109-122)
Strategia przedsiębiorstwa jako determinanta kultury organizacyjnej
 
More details
Hide details