PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (87-113)
WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA HANDLU LUDŹMI
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (7)
1.
Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Sic!, Warszawa 2007.
 
2.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańsk 2011.
 
3.
Dovidio J., Gaertner L. i inni, Współczesna tendencyjność rasowa, [w:] Miller A. (red.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, WAM, Kraków 2008.
 
4.
Fukuyama F., Koniec człowieka, Znak, Kraków 2008.
 
5.
Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 2008.
 
6.
Karsznicki K., Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2010.
 
7.
Miller A. (red.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, WAM Kraków 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top