PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (309-322)
Wpływ kultury organizacyjnej na budowanie pozycji lidera na przykładzie Grupy Santander
 
More details
Hide details