PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (13-30)
Wpływ kultury organizacyjnej na efektywne zarządzanie wiedzą
 
More details
Hide details