PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (20-34)
Selected music-liturgical traditions of Opolskie Silesia and religious everyday life after 1972 – process of satisfying religious needs
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Students have various needs. One of them is the need for religion. It is precisely religion that allows for the satisfaction of the need for transcendence and enables, at least some people, to cope with the problems of their existence. The process of education and upbringing, as well as care for the student takes place in various places and is carried out by various institutions. One of them can be churches and religious entities. This religious need can be fulfilled through the student’s access to liturgy and participation in liturgical and musical traditions. The aim of the work is to present selected musical and liturgical traditions of Opole Silesia and the changes that took place after the reform of the Second Vatican Council. The source materials for this publication will be the Constitution on the Holy Liturgy Sacrosanctum Concilium and the Instruction on Music in the Holy Liturgy Musicam Sacram. The point of support will be the documents located in the Diocesan Archives in Opole. The author will also use documents of the Polish Episcopate, which provide detailed guidelines regarding changes in liturgical music after the Second Vatican Council, as well as documents regarding organists, choirs and the musical formation of the WMSD in Opole. The collected material will allow for the synthetic implementation of the indicated purpose of the work using the analytical and critical method. The repertoire of church songs in the Opole diocese reflects new liturgical creativity. It also indicates the practice of constantly maintaining a specific canon of old songs. The tradition of church songs in Silesia was preserved thanks to the songbook Droga do nieba. Musically, they prefer psalmodic, responsorial and dialogue structures. In performance practice, this requires more frequent participation of the schola, choir or cantor. The Church in Poland has chosen the path of reception of the reform and renewal of the post-conciliar liturgy. This does not mean that this road has been completed. The reception process is still ongoing and awaits our active participation in it. Research on the reception of the conciliar Constitution on the liturgy in the diocese of Opole showed that the post-conciliar liturgical renewal had to take into account local historical conditions and the resulting specificity of religious and liturgical life (including the current bilingualism of the liturgy).
 
REFERENCES (30)
1.
Feldmann, F. (1938). Musik und musikpflege im mittelalterlichen schlesien. Trewendt & Garnier.
 
2.
Hanke, R. (1991). Śląsk śpiewa, 21. Muzeum Śląskie w Katowicach.
 
3.
Kobienia, J. (2002). Muttersprachliche elemente im rituale. Eine studie zu den breslauer dioezesanritualien von 1319 bis 1931. Vandenhoeck & Ruprecht.
 
4.
Komisja redakcyjna chorału opolskiego. (1985). Słowo wstępne, w: Chorał opolski, t. I, 7–8. Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 
5.
Komisja redakcyjna chorału opolskiego. (1987). Słowo wstępne, w: Chorał opolski, t. Ii, 7–8. Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 
6.
Komisja redakcyjna chorału opolskiego. (1989). Słowo wstępne, w: Chorał opolski, t. Iii, 7–8. Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 
7.
König, F. (2016). Oblicze kultury muzycznej śląska w okresie średniowiecza i renesansu, w: nycz, e., Tradycja kozielskiego średniowiecza w kulturze współczesnego miasta, 49–57. Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
8.
Krzeszowski, H. (1986). Praktyki religijne, 33–38. Wydawnictwo KUL.
 
9.
Mika, B. (2004). Recepcja reformy i odnowy liturgicznej w polsce, 85. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
10.
Mika, B. (2004). Więziotwórczy wymiar pieśni religijnej na śląsku, w: Turek, K. (Red.), Pieśń religijna na śląsku, 107–121. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
11.
Mikołajec, J. (1992). Pasterz. Działalność biskupa franciszka jopa w diecezji opolskiej (1956–1976). Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 
12.
Nossol, A. (1985). Przedmowa, w: chorał opolski, t 1: adwent, boże narodzenie, wielki post, wielkanoc, 5. Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 
13.
Ochot, T. (1986). Modlitewniki górnośląskie do 1914 r., Rtso 19. 357–408. Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 
14.
Pośpiech, R. (1994). Chorał opolski – pielęgnowanie tradycji, strony, 88–91. Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 
15.
Pośpiech, R. (1998). Muzyka śląska – mit czy rzeczywistość?, W: Głogowski, T. (Red.), Familok. Materiały ii sesji śląskoznawczej pracowników naukowych, studentów i gości wydziału filologicznego uniwersytetu śląskiego. Katowice 15–16 maja 1997, 90–98. Towarzystwo Zachęty Kultury.
 
16.
Pośpiech, R. (2004). Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opolskiej, w: Turek, K.(Red.), Pieśń religijna na śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
17.
Pośpiech, R. (2004). Specyfika śląskiej tradycji liturgiczno-muzycznej we wczesnym etapie jej kształtowania, w: tenże, muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na śląsku w xvii i xviii wieku, 582 – 586. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 
18.
Pyzik, A. (1986). W kręgu przeszłości i teraźniejszości. W: Gerlich, M. G. (Red.), Śpiewaj ludu, śpiewaj złoty. Księga jubileuszowa śpiewactwa śląskiego 1910–1985. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
19.
Reginek, A. (2012). Śląski modlitewnik – skarbiec modlitw i pieśni. Tradycja i współczesność, pro musica sacra 10, 21–31. Księgarnia św. Jacka.
 
20.
Roger,J. (1863). Pieśni ludu polskiego na górnym śląsku z muzyką. Biblioteka Narodowa.
 
21.
Smolińska, T. (1998). Religijne aspekty współczesnego kolędowania. W: Świątkiewicz, W., Wycisło J. (Red.), Religijne inspiracje kultury na górnym śląsku, 151. Encyklopedia Katolicka.
 
22.
Sobeczko, H. J. (1997). Specyfika życia religijnego parafii górnośląskich, rtso 17 (1997), nr 1, 143–159. Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 
23.
Sobeczko, H. J. (Red.) (1981). Agenda liturgiczna diecezji opolskiej. Nabożeństwa, poświęcenia i błogosławieństwa. Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 
24.
Sobeczko, H. J., Waloszek, J. (2001). Nowe wydanie modlitewnika i śpiewnika droga do nieba, lits 2, 196–197. Wydawnictwo Świętego Krzyża.
 
25.
Sobeczko, H. J. (2003). Recepcja reformy i odnowy liturgicznej w polsce, w: mateja, e., Pierskała, R. (Red.), Wprowadzenie soborowej odnowy liturgicznej (sympozja 34), 63–87. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 
26.
Sobeczko, H. J. (1986). W trosce o liturgiczne dziedzictwo. Życie i działalność duszpastersko-liturgiczna biskupa franciszka jopa (1897–1976), 150–186. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 
27.
Urban, W. (1963). Polskie kaznodziejstwo i katechizacja we wrocławskiej diecezji w czasach pruskich, np 4, t. 17, 79–86. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
 
28.
Waszczak, W. (2015). Górnośląskie zbiory pieśni kościelnych w latach 1914–2004, śląskie studia historyczno-teologiczne 2, 425–447. Uniwersytet Śląski.
 
29.
Więclewska-Bach A. (1999). Das polonishe katholishe kirchenlied in oberschlesischen gesangbüchen von 1823 bis 1922. Studio Verlag Schewe.
 
30.
Zakrzewski, B. (1970). Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rękopiśmiennych józefa lompy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
Journals System - logo
Scroll to top