PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (190-224)
Sensory integration disorders in preschool children, symptoms, conditions, consequences
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the occurrence of sensory integration disorders among preschool children. Sensory integration disorders cause difficulties in the child’s developmental spheres. Sensory processing disorders can be visible already in the first year of a child’s life, and their determinants often depend on the fetal period or perinatal factors. The undertaken research was aimed at understanding sensory integration disorders in preschool children, its symptoms, conditions and consequences. The study used the method of a diagnostic survey in a group representing a selected population, which consisted of parents of preschool children aged 3-5 years. The research partially confirmed the hypotheses.
 
REFERENCES (14)
1.
Ayres, A. J. (2016). Dziecko a integracja sensoryczna. Harmonia Universalis.
 
2.
Borkowska, M., Wagh K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. PZWL.
 
3.
Franus, E. (1975). Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Czwarty, piąty i szósty rok życia. Nasza Księgarnia.
 
4.
Grzywniak, C. (2016). Nieprawidłowa integracja sensoryczna jako składowa zaburzeń psychicznych występujących zarówno dzieci, jak i u młodzieży oraz dorosłych. Via Medica: Psychiatria, tom 13, nr 3: 143-148.
 
5.
Kaczyńska, M., Mizgała, J. (2019). Założenia integracji sensorycznej [w:] E. Wieczór [red.]: Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej. Difin.
 
6.
Krantowitz, C. S. (2011). Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Wydawnictwo Harmonia.
 
7.
Leciej-Kawalec, K. Charakterystyka funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym. https://szkolnictwo.pl/index.p... [Dostęp 24.04.2023 r.].
 
8.
Minczakiewicz, E. M. (2009). Psychoruchowy rozwój dziecka. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
9.
Przetacznikowa, M. (1967). Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. PZWS.
 
10.
Przyrowski, Z. (2001). Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej [w:] Cz. Szmigiel [red.]: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydawnictwo AWF.
 
11.
Przyrowski, Z. (2012). Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. Empis.
 
12.
Wasilewski, T. P. (2015). Założenia integracji sensorycznej a zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem. Hygeia Public Health, 50 (1): 14-20.
 
13.
Przyrowski, Z. (2004). Teoria integracji sensorycznej. Bliżej przedszkola: Wychowanie i edukacja, nr 6 (33).
 
14.
Przyrowski, Z. (2019). Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia. Empis.
 
Journals System - logo
Scroll to top