PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (47-61)
Zarządzanie talentami jako element strategii personalnej przedsiębiorstwa
 
More details
Hide details
 
 
 
Journals System - logo
Scroll to top