PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (47-61)
Zarządzanie talentami jako element strategii personalnej przedsiębiorstwa
 
More details
Hide details