PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (252-277)
The phenomenon of suicides among adolescents
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the phenomenon of suicide, which occurs not only in Poland, but all over the world. Suicidal death means the end of life, and for many young people it is the solution to life’s problems. Minors aged 14 to 17 often struggle with a sense of powerlessness in the face of existing life problems. Often these people rebel against commonly accepted social norms, looking for their own paths, goals and senses of an existential nature. The undertaken research was aimed at understanding the phenomenon of suicide among young people. The study used the method of diagnostic.
 
REFERENCES (20)
1.
Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracjii i Biznesu, Gdynia.
 
2.
Baum, E.(2008). Terapia zajęciowa,Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
3.
Bielicki, R. (2005). Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce. Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 
4.
Borecka, I. (2002). Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy, Wydawnictwo UNUS, Wałbrzych.
 
5.
Carr, A. (2004).. Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
 
6.
Czabański, A. (2009). Samobójstwa altruistyczne: formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 
7.
Durkheim, E. (2011). Samobójstwo. Studium z socjologii, tłum. K. Walar, wyd. II, Wydawnictwo: Oficyna Naukowa , Warszawa.
 
8.
Hołyst, B. (2012). Suicydologia, wyd. II, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 
9.
Jarosz, M. (2004). Samobójstwa. Ucieczka przegranych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Jarosz, M. (2013). Samobójstwa: dlaczego teraz? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Jobes, D. A. (2019). Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym : metoda oparta na współpracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
12.
Konopczyńsk, M. (2007). Metody twórczej resocjalizacji, Teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Kozak, S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
14.
Łobocki, M. (2003). Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
15.
Namysłowska, I. (1998). Samobójstwa wśród młodzieży, Medipress Psychiatria–Neurologia Warszawa.
 
16.
Pietrzak, M. (2003). Samobójstwo w strukturze życia podmiotowego, [w:] S. Kijaczko (red.)., Samobójstwo. Specyfika problemu, horyzonty badawcze. Uniwersytet Opolski, Opole.
 
17.
Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne, Wydawnictw PWN Warszawa.
 
18.
Filipkowski, W. Karaźniewicz, J. Karecka, M., Laskowska, K., Olczak, M., Sołodow D.,Wojewoda, E. (2023). Suicydologia dla prawników i śledczych, pod red.
 
19.
E. M. Guzik – Makaruk, I. Sołtyszewskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 
20.
Ziółkowska J. (2016)., Samobójstwo: analiza narracji osób po próbach samobójczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top