PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (219-232)
Defamation by using the Internet
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the twenty-first century society is taking more and more from the web. Communicating use it to causes that increase the risk of abuse words, or dissemination of false information. The content that is posted on the Internet can reach out to broad audiences, especially when these contents entered online forums. In this situation it is difficult to determine the author’s false statements, since those using mass media rarely give their real name. This special role of mass media in a democratic state, also in the sphere of shaping public opinion resulted in the introduction to the current Criminal Code offense of defamation by means of mass communication, including the Internet. Currently, the Internet is becoming not only the expert assistance but also the threat to many people that benefit from it. The article describes defamation via the Internet, without forgetting the basic type of this crime. It shows statistics on this phenomenon and penalties and punitive measures that may be ordered for slander.
 
REFERENCES (16)
1.
CzarnyDrożdżejko, E. (2005). Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania. Kraków.
 
2.
Filar, M. (2006). Odpowiedzialność karna za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej. PiM, nr 23.
 
3.
Fołta, T., Mucha, A. (2006). Zniesławienie i znieważenie w Internecie. Prok. i Pr., nr 11.
 
4.
Hypś, S. [w:] red. Grześkowiak, A., Wiak, K. (2015). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: CH Beck.
 
5.
Kowalski, S. (2014). Zniesławienie w Internecie. Sł. Pracow., nr 3.
 
6.
Kulesza, J. (2011). Glosa do postanowienia SN z 29 czerwca 2010 r.. I KZP 7/10. Prok. i Pr., nr 6.
 
7.
Mozgawa, M. (2014). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wyd. LEX.
 
8.
Muszyńska, A. [w:] red. Giezek, J. (2014). Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
PiórkowskaFlieger, J. [w:] red. Bojarski, T. (2013). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 
10.
Raglewski, J. [w:] red. Zoll, A. (2006). Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
 
11.
Raglewski, J. (2008). Glosa do postanowienia SN z 7 maja 2008 r..III KK 234/07. LEX/el 2008.
 
12.
Sowa, M. (2001). Ogólna charakterystyka przestępczości internetowej. Palestra, nr 5-6.
 
13.
Sroka, T. (2014). Kodeks karny. Wybór orzecznictwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
14.
Surkont, M. (1980). Cześć i godność osobista jako przedmiot ochrony. NP., nr 4.
 
15.
Szkotnicki, W (1995), Przestępstwo zniesławienia i próby nowej jego prawnej regulacji. PS, nr 5.
 
16.
Wojciechowski, J. [w:] red. Wąsek, A. (2010). Kodeks karny. Warszawa: CH Beck.
 
Journals System - logo
Scroll to top