PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (159-173)
„Digital natives” – opportunities and threats resulting from the use of modern media in the education process
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze the most important opportunities and threats related to the use of modern media in the process of educating and educating the gene- ration known as “digital natives”. This generation is considered to be a generation that treats modern technological, communication and information solutions as something natural. This feature can be used effectively in school. For this to happen, however, it is necessary to properly planned and implemented media education, which will allow to take advantage of the opportunities and eliminate the risks associated with the use of digital technology by young people.
 
REFERENCES (25)
1.
Biel W., Nowe media – interpretacja pojęcia w kontekście pedagogicznym, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2017, nr 1/19.
 
2.
Gałuszka D., Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej, „Państwo i społeczeństwo” 2017, nr 3/17.
 
3.
Głoskowska-Sołdatow M., Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki, [w:] E. Jaszczyszyn i J. Szada-Borzyszkowska (red.) Edukacja dziecka – mity i fakty, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010.
 
4.
Grochowski P., Lud internetowy i jego folklor, Wprowadzenie, [w:] P. Grochowski, Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
 
5.
Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 
6.
Kozłowska A., Oddziaływania mass mediów, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006, s. 76–77.
 
7.
Matusiak R., Kompetencje i problemy nauczyciela w zakresie nauczania edukacji medialnej, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2017, nr 2.
 
8.
Michniuk A., Koniczna P. i Pastwa A., Młodzi pedagodzy kontra Digital natives, „Kultura Popularna” 2014, nr 3(41).
 
9.
Morozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 
10.
Nieć M., Komunikowanie społeczne i media, Wolter Kluwer, Warszawa 2010, s. 64.
 
11.
Nowicka E., Walas B., Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 4/26.
 
12.
Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 
13.
Osmańska-Furmanek W, Furmanek M., Pedagogika mediów, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, T. 3, GWP, Gdańsk 2006.
 
14.
Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon. MCB University Press” 2001, vol. 9/5.
 
15.
Przybyła M., Digital natives vs. digital immigrants? – szkoła a kreatywność on-line, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23.
 
16.
Sartori G.., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
 
17.
Such-Pyrgiel M. System wartości osób żyjących w pojedynkę w świetle wyników badań własnych. Academic Journal of Sociology,7/2012, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss.. 77–91, ISSN 2299-2367.
 
18.
Such-Pyrgiel, M. Legal changes against the family and single people in twenty first century in Poland, Annales Universitatis Apilenis Series Jurisprudentia, Alba Iulia 2014, Vol. 17/2014, ss. 148-156, ISSN 1454-4075.
 
19.
Such-Pyrgiel, M. The socio-demographic changes in contemporary polish society. Selected issues, POLITICKÉ VEDY Journal for Political Sciences, Modern History, International Relations, security Studies, 2018, Vol. 21, No. 4, pp.162-177, ISSN 1335–2741.
 
20.
Such-Pyrgiel, M. Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019, ss. 347, ISBN 978-83-66220-96-6.
 
21.
Tanaś M.. Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia Dydatkyczne” 1993, nr 3.
 
22.
Tomaszewska H. Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2012.
 
23.
Urbanek B., Media w edukacji – pedagogiczne aspekty ich wykorzystania, „Nauczyciel i Szkoła” 2013, nr 1(53).
 
24.
Więczkowska M., Co wciąga Twoje dziecko?, Wydawnictwo M, Kraków 2012.
 
25.
Wołek M., Podejrzane spojrzenie. Hermeneutyka sposobów przedstawiania nowych mediów, [w:] W. Chyła i in. (red.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Wydawnictwo Bogucki, Poznań 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top