PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (149-168)
Moral leadership future educators
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Moral leaders have been known to the human race from the dawn of time. It was as early as ancient Greeks who in their homerics epics praised the usefulness and wisdom of those who lived through their lives and knew more than ordinary people. With time the authorities became “professionalized” while their functions became developed. The issues of moral leadership are the ones of the man in journey, covering immeasurable distances, often regions he never visited. In case of a man the wandering like that is the man himself or his life. They play also an important role in the lives of local groups and communities. The objective of this paper is the quest for an answer to a seemingly simple question: What in this case are the moral leadership? Are they the signposts which facilitate ramble through the individual or social life, or are they the inflexible paragons, bearers of values which let individuals and communities find themselves in the historic chaos?
 
REFERENCES (22)
1.
Badura, E., (1981), Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
2.
Bojarska, L., (2012), Belfer na huśtawce. ABC a Wolters Kluwer business Warszawa.
 
3.
Cialdini, R., (2000), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP. Gdańsk.
 
4.
Gordon, T., (2006), Wychowanie bez porażek: rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
5.
Jarmoszko, S., (2010), Autorytet – kontrowersje i aksjomaty. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Warszawa.
 
6.
Kalinowski, M., (1980), Nauczyciel jako odpowiedzialny twórca swego autorytetu, w: Życie Szkoły, Nr. 10.
 
7.
Kopaliński, W., (1988), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
8.
Kosmala, J., (1999), Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
 
9.
Kruk, R., (2005), Autorytet wyzwalający – najlepszy, w: Edukacja i Dialog, Nr. 5.
 
10.
Kumaniecki, K., (1986), Słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, PWN, Warszawa.
 
11.
Łobocki, M., (1994), Autorytet w wychowaniu, w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr. 9.
 
12.
Marcińczyk, B., (1991), Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
13.
Merton, R., (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 
14.
Ossowska M., (1969), Wzór demokraty, w: Problemy, Nr 4.
 
15.
Pieter, J., (1963), Słownik psychologiczny, Ossolineum, Wrocław.
 
16.
Smólski, R., Smólski M., i Stadtmuller, E.H., Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska, Wydawnictwo Europa, Warszawa.
 
17.
Sośnicki, K., (1973), Teoria środków wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 
18.
Sztompka, P., (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 
19.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2003, t.1.
 
20.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2003, t.5.
 
21.
Weber, M., (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN. Warszawa.
 
22.
Zimbardo, Ph., (2009), Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top