PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (155-178)
BIG FOUR - KLUCZOWE ASPEKTY GLOBALNEJ POLITYKI INTERNETU
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (18)
1.
Braman S., Internet Policy, [w:] Consalvo M, Ess C. (red.), The Handbook of Internet Studies, Blackwell Publishing, 2011.
 
2.
du Wall M., Walecka-Rynduch A., Netarchia jako propozycja modelu demokracji przyszłości, [w:] du Wall M., Majorek M. i inni (red), Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2011 ..
 
3.
MiggaKizza J., Ethical and Social Issues in the Information Age, Springer 2010.
 
4.
Parsons J. J., Oja D., New Perspectives on Computer Concepts 2012: Comprehensive, Course Technology, Cengage Learning, 2012.
 
5.
Pucek Z., Uwagi o sferze publicznej i internecie, [w:] Pokorna-Ignatowicz K., Bierówka J. (red.), „Stare” media w obliczu ,,nowych”, ,,nowe” w obliczu ,,starych”, Media i Polityka, tom 3, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2011.
 
6.
Toeplitz K. T., Dokąd prowadzą nas media, ISKRY, Warszawa, 2006.
 
7.
Hyeryoung O., New Media Practices in Korea, International Journal of Communication 5, 2011, http://ijoc.org/ojs/index.php/....
 
9.
Waglowski P., Prawne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, PARP 2009.
 
10.
http://www.nytimes.com/2011/02... McDonald M., Home Internet May Get Even Faster in South Korea, New York Times.
 
11.
http://wiki.laptop.org/images/... Z., Barry B. iinni, Assessment Overview of One Laptop per Child Projects, One Laptop per Child Foundation Learning Group, wrzesień 2010.
 
13.
eEurope 2002, All Information Society For all, Action Plan, Council of the European Union, Commission of the European Communities, Bruksela,2000-06-14.
 
14.
http://www.computerworld.pl/ne..., Rutkowski P., Państwo nie zamierza zrezygnować z wprowadzania ograniczeń w Internecie, Computerworld.
 
15.
http://www.broadband.gov/plan/, National Broad Band Plan. Connecting America.
 
17.
Wolniak A., Kod, normy społeczne, prawo i rynek: cztery regulatory zachowań w Internecie i ich wzajemne zależności, CBKE e-biuletyn, 1 kwietnia 2006 r.
 
18.
http://www.prawnik.pl/temat-dn... A., Ochrona danych osobowych w Internecie, Prawnik.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top