PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (155-178)
BIG FOUR - KLUCZOWE ASPEKTY GLOBALNEJ POLITYKI INTERNETU
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Internet, globalne medium o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, obecne we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki, jawi się środowiskiem komunikacyjnym o potencjale bezprecedensowym w historii rozwoju cywilizacyjnego człowieka. Dlatego też cieszy się on coraz większym zainteresowaniem elit rządzących i gospodarczych, które upatrują w nim nie tylko niewyczerpane źródło informacji, lecz również niezwykle skuteczne narzędzie inwigilacji, manipulacji oraz przymusu społecznego, pomocne w realizacji ich partykularnych interesów. Ten stan rzeczy wzbudza obawy społeczności sieciowej o nienaruszalność praw jej członków, pogłębiające się w związku z niewydolnością lokalnych i międzynarodowych struktur prawodawczych, nie potrafiących podjąć efektywnych działań legislacyjnych nadążających za technologią i eskalacją towarzyszących jej zjawisk. Dla polityki Internetu XXI wieku wyzwaniem stają się więc regulacje ponadnarodowego prawa cyberprzestrzeni pozwalającego zachować sprawiedliwą i racjonalną równowagę pomiędzy wolnościami człowieka i jego aktywnością w sieci a tempem postępu technicznego, zasadami społecznymi, interesami gospodarczymi i wpływami aparatu władzy.
 
REFERENCJE (18)
1.
Braman S., Internet Policy, [w:] Consalvo M, Ess C. (red.), The Handbook of Internet Studies, Blackwell Publishing, 2011.
 
2.
du Wall M., Walecka-Rynduch A., Netarchia jako propozycja modelu demokracji przyszłości, [w:] du Wall M., Majorek M. i inni (red), Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2011 ..
 
3.
MiggaKizza J., Ethical and Social Issues in the Information Age, Springer 2010.
 
4.
Parsons J. J., Oja D., New Perspectives on Computer Concepts 2012: Comprehensive, Course Technology, Cengage Learning, 2012.
 
5.
Pucek Z., Uwagi o sferze publicznej i internecie, [w:] Pokorna-Ignatowicz K., Bierówka J. (red.), „Stare” media w obliczu ,,nowych”, ,,nowe” w obliczu ,,starych”, Media i Polityka, tom 3, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2011.
 
6.
Toeplitz K. T., Dokąd prowadzą nas media, ISKRY, Warszawa, 2006.
 
7.
Hyeryoung O., New Media Practices in Korea, International Journal of Communication 5, 2011, http://ijoc.org/ojs/index.php/....
 
9.
Waglowski P., Prawne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, PARP 2009.
 
10.
http://www.nytimes.com/2011/02... McDonald M., Home Internet May Get Even Faster in South Korea, New York Times.
 
11.
http://wiki.laptop.org/images/... Z., Barry B. iinni, Assessment Overview of One Laptop per Child Projects, One Laptop per Child Foundation Learning Group, wrzesień 2010.
 
13.
eEurope 2002, All Information Society For all, Action Plan, Council of the European Union, Commission of the European Communities, Bruksela,2000-06-14.
 
14.
http://www.computerworld.pl/ne..., Rutkowski P., Państwo nie zamierza zrezygnować z wprowadzania ograniczeń w Internecie, Computerworld.
 
15.
http://www.broadband.gov/plan/, National Broad Band Plan. Connecting America.
 
17.
Wolniak A., Kod, normy społeczne, prawo i rynek: cztery regulatory zachowań w Internecie i ich wzajemne zależności, CBKE e-biuletyn, 1 kwietnia 2006 r.
 
18.
http://www.prawnik.pl/temat-dn... A., Ochrona danych osobowych w Internecie, Prawnik.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top