PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (23-37)
Bezpieczeństwo dużych aglomeracji a problematyka ochrony infrastruktury krytycznej
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Safety of big agglomerations and the issue of critical infrastructure pro-tection.A dynamic growth of big agglomerations results not only from migration of rural population to cities to find employment. The development of modern cities is favoured by the well-developed energetic, transport and telecommunication infra-structure. However, a substantial number of elements of municipal infrastructure improve the everyday life of big urban agglomerations’ inhabitants. On the one hand, this situation facilitates the development of business and on the other, it attracts more people to urban areas.The connections between the elements of given infrastructures result in emerging of new sensitive spheres in the local security systems. Some of them constitute key connections, as seen from the perspective of a given urban agglomeration. Some ele-ments of municipal infrastructure are included in the potential influencing state’s safety. Factors such as a high level of industrialization, well-developed and closely-connected nets of municipal infrastructure and anonymity being an effect of a great number of people on the given area all make it possible for new dangers to appear. Providing safety and public order in big urban agglomerations constitute a challenge both for state administration, self-governments as well as public services and guards. One of the solutions improving the level of safety and public order in the urban area is the concept of creating safe areas.The article constitutes a proposal of using the before-mentioned concept to improve safety and public order in big urban agglomerations. The articles emphasizes issued connected with critical infrastructure protection.
 
REFERENCES (22)
1.
Critical Infrastructure Protection, Novinka Books, New York 2008.
 
2.
Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kraków 1999.
 
3.
Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., Poradnik dla członków bezpieczeństwa i porządku, WSPol., Szczytno 2006.
 
4.
Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., CPTED jako strategia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, Wyd. Archidiecezji Lubelskiej, GAUDIUM, Lublin 2010.
 
5.
Hołyst B., Przestępczość zorganizowana z użyciem przemocy, [w:] Hołyst.
 
6.
B. (red.), Przemoc w życiu codziennym, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 1997.
 
7.
Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby. Jak zwalczać przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Media Rodzina, Poznań 2000.
 
8.
Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, WSPol., Szczytno 2008.
 
9.
Mizia M., Uczyć bezpieczeństwa,[w:] Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 
10.
Najgebauer A. (red.), Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa 2009.
 
11.
Pałkiewicz J., Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta, Fundacja Pałkiewicza, Warszawa 1999.
 
12.
Pokruszyński W., Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, WSPol., Szczytno 2006.
 
13.
Radvanovsky R., McDougall A., Critical Infrastructure. Homeland Security and Emergency Preparedness. Secend Edition, CRC Press, New York 2009.
 
14.
Randall I., 21st Century Security and CPTED (Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention, Atlas, Hardcover 2008.
 
15.
Siemaszko A. (red.), Geografia występku i strachu, Warszawa 2007.
 
16.
Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2010.
 
17.
Szwedowicz-Korejwo J., Ekspertyza prawna z zakresu: odpowiedzialności władzy publicznej za racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego, prawnych możliwości doskonalenia instrumentów planowania przestrzennego, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, Olsztyn 2009.
 
18.
Tyburska A., Nepelski M., Ochrona infrastruktury krytycznej, WSPol., Szczytno 2008.
 
19.
Tyburska A., Przygotowanie studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do pracy na rzecz ofiar przemocy, [w:] Cielecki T., Banach – Gutierrez J. B., Suchorska A. (red.), Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe, WSPol., Szczytno 2008.
 
20.
Ziarko J., Ku pojęciu przestrzeni bezpiecznej, [w:] Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 
21.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 
22.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,( Dz.U. nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top