PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (23-37)
Bezpieczeństwo dużych aglomeracji a problematyka ochrony infrastruktury krytycznej
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (22)
1.
Critical Infrastructure Protection, Novinka Books, New York 2008.
 
2.
Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kraków 1999.
 
3.
Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., Poradnik dla członków bezpieczeństwa i porządku, WSPol., Szczytno 2006.
 
4.
Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., CPTED jako strategia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, Wyd. Archidiecezji Lubelskiej, GAUDIUM, Lublin 2010.
 
5.
Hołyst B., Przestępczość zorganizowana z użyciem przemocy, [w:] Hołyst.
 
6.
B. (red.), Przemoc w życiu codziennym, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 1997.
 
7.
Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby. Jak zwalczać przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Media Rodzina, Poznań 2000.
 
8.
Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, WSPol., Szczytno 2008.
 
9.
Mizia M., Uczyć bezpieczeństwa,[w:] Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 
10.
Najgebauer A. (red.), Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa 2009.
 
11.
Pałkiewicz J., Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta, Fundacja Pałkiewicza, Warszawa 1999.
 
12.
Pokruszyński W., Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, WSPol., Szczytno 2006.
 
13.
Radvanovsky R., McDougall A., Critical Infrastructure. Homeland Security and Emergency Preparedness. Secend Edition, CRC Press, New York 2009.
 
14.
Randall I., 21st Century Security and CPTED (Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention, Atlas, Hardcover 2008.
 
15.
Siemaszko A. (red.), Geografia występku i strachu, Warszawa 2007.
 
16.
Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2010.
 
17.
Szwedowicz-Korejwo J., Ekspertyza prawna z zakresu: odpowiedzialności władzy publicznej za racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego, prawnych możliwości doskonalenia instrumentów planowania przestrzennego, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, Olsztyn 2009.
 
18.
Tyburska A., Nepelski M., Ochrona infrastruktury krytycznej, WSPol., Szczytno 2008.
 
19.
Tyburska A., Przygotowanie studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do pracy na rzecz ofiar przemocy, [w:] Cielecki T., Banach – Gutierrez J. B., Suchorska A. (red.), Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe, WSPol., Szczytno 2008.
 
20.
Ziarko J., Ku pojęciu przestrzeni bezpiecznej, [w:] Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 
21.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 
22.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,( Dz.U. nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top