PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
I. PODSTAWOWE PROBLEMY DLA BEZPIECZEŃSTWA DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI
Turystyka miejska
Magdalena Sitek
61-81
105-121
II. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI
III. WYBRANE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI
IV. INSTRUMENTY WSPOMAGAJĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI
Model cybernetyczny działań ratownictwa medycznego w przypadku zdarzeń masowych w aglomeracji
Edward Kołodziński, Robert Ropiak, Łukasz Tomczyk, Piotr Zapert
369-388
389-403
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Globalizacja powoduje coraz większe wyludnianie się wsi, kosztem rozrostu wielkich miast, wokół których tworzą się wielomilionowe aglomeracje. Zjawisko to ma miejsce na wszystkich kontynentach. W Polsce powstały następujące obszary metropolitarne: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Katowice. Oznacza to, że również w naszym kraju pojawiły się nowe problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem tych obszarów. Wśród problemów omawianych w tym opracowaniu znajduje się kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa wraz z wielkowymiarowością problematyki powstawania nowych aglomeracji. W niniejszym dziele zbiorowym autorzy podjęli się opracowania specyficznych cech dużych i średnich aglomeracji, specyficznych zagrożeń dla ich rozwoju (obywateli, organizacji, środowiska itp.), organizacji i zarządzania bezpieczeństwem (w ujęciu kompleksowym i problemowym). Do opracowania poszczególnych kwestii zostali zaproszeni wybitni specjaliści z kraju i zagranicy.
 
REFERENCJE (7)
1.
Brzeźniak A., J.Kubik, A.Chmielewska, Polskie badanie przestępczości. Profil obszarów działanie Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, Warszawa 2009.
 
2.
Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009.
 
3.
Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa,Warszawa 2009.
 
4.
Jaworski G., A. Sołtysińska, Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
 
5.
Pomykała M., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2009.
 
6.
Wiśniewski B., Z. Piątek, Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, Warszawa 2009.
 
7.
Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top