PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (145-156)
Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (5)
1.
Łepkowski W., Wykład dla PAN, Warszawa 2004.
 
2.
T. Szubrycht, Charakterystyka działań ratowniczych realizowanych przezsiły morskie w sytuacjach kryzysowych, s. 102-107, [w:] K. Chwesiuk i in. (red.), II Konferencja Naukowa „Zarządzanie Kryzysowe” nt. „Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych”, Szczecin 2004.
 
3.
www.wikipedia.pl.
 
4.
Rogoża. , P. Żochowski, Zamachy w moskiewskim metrze, http://www. osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-03-31/zamachy-w--moskiewskim-metrze.
 
5.
Wywiad z szefem Mazowieckiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zenonem Sobejko. (ale tu przydałyby się jakieś wytyczne – gdzie on był zamieszczony, wyemitowany itp.!).
 
Journals System - logo
Scroll to top