PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (145-156)
Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach
 
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Threatening with terrorist attacks in big and average urbanized areas. The above article is showing threats of terrorist attacks in big and average urbanized areas. Types of assaults and ways of making them were included in it. In the article the bloodiest terrorist attacks which took place so far in urbanized areas were summoned. The biggest urbanized areas of world and Europe were also characterised. Urbanized areas appearing in Poland were also listed. In final part it is pointed what is necessary to lowering the threat of the terrorist attack.
 
REFERENCES (5)
1.
Łepkowski W., Wykład dla PAN, Warszawa 2004.
 
2.
T. Szubrycht, Charakterystyka działań ratowniczych realizowanych przezsiły morskie w sytuacjach kryzysowych, s. 102-107, [w:] K. Chwesiuk i in. (red.), II Konferencja Naukowa „Zarządzanie Kryzysowe” nt. „Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych”, Szczecin 2004.
 
3.
www.wikipedia.pl.
 
4.
Rogoża. , P. Żochowski, Zamachy w moskiewskim metrze, http://www. osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-03-31/zamachy-w--moskiewskim-metrze.
 
5.
Wywiad z szefem Mazowieckiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zenonem Sobejko. (ale tu przydałyby się jakieś wytyczne – gdzie on był zamieszczony, wyemitowany itp.!).
 
Journals System - logo
Scroll to top