PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (83-91)
Miasto środowiskiem życia rodziny
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (9)
1.
Bartoszek A., L.A. Gruszczyński, M.S. Szczepański, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Katowice1997.
 
2.
Donati P., Sociologia della familia, Clueb, Bologna 1978.
 
3.
Donati P., La familia come relazione socjale, Milano 1989.
 
4.
Galli N., Nuovi problemi di pedagogia famigliare, La Scuola, Brescia 1977.
 
5.
Galli N., Educazione famigliare società comlessa, Milano 1991.
 
6.
Jałowiecki B., Miasto socjalistyczne jako skansen urbanistyki XX w., [w:] Miasto polskie w dwusetlecie prawa o miastach, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.
 
7.
Jałowiecki B., Socjologia miasta, [w:] Z Krawczyk, K.Z. Sowa (red.) Socjologia w Polsce, Rzeszów1998.
 
8.
Jarymowicz M., Czy jesteśmy egoistyczni, [w:] Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej, M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Warszawa 1991.
 
9.
Woźniak R.B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Ku nspołeczeństwu otwartej cywilizacji, Szczecin 2002, s. 178.
 
Journals System - logo
Scroll to top