PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (83-91)
Miasto środowiskiem życia rodziny
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
ABSTRACT
Abstract. City as an environment for family life. The image and functioning of a modern city, in addition to appropriate organizational creation for an institution is also affected by the family. However, its needs and interests, often unnoticed, fit into any modern city. The urban environment in its spatial, urban and social structure is a complex area for its residents. The urban environment in the spatial and urban structure includes outlines of the main streets, shopping malls, workplaces, transport routes, staying close and remaining in close proximity to recreation areas, green areas, housing estates and residential areas. In social terms, it is an accumulation of masses of people, passers-by, various associations and organizations, families, groups and a collection of urban areas. The formation of cities suggests the necessity to combine inventions, technological capabilities and imagination with the practical, cultural, commercial, spiritual and religious requirements. A kind of architectural dialogue between man and technology, nature and structure, parent, teacher and architect.
 
REFERENCES (9)
1.
Bartoszek A., L.A. Gruszczyński, M.S. Szczepański, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Katowice1997.
 
2.
Donati P., Sociologia della familia, Clueb, Bologna 1978.
 
3.
Donati P., La familia come relazione socjale, Milano 1989.
 
4.
Galli N., Nuovi problemi di pedagogia famigliare, La Scuola, Brescia 1977.
 
5.
Galli N., Educazione famigliare società comlessa, Milano 1991.
 
6.
Jałowiecki B., Miasto socjalistyczne jako skansen urbanistyki XX w., [w:] Miasto polskie w dwusetlecie prawa o miastach, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.
 
7.
Jałowiecki B., Socjologia miasta, [w:] Z Krawczyk, K.Z. Sowa (red.) Socjologia w Polsce, Rzeszów1998.
 
8.
Jarymowicz M., Czy jesteśmy egoistyczni, [w:] Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej, M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Warszawa 1991.
 
9.
Woźniak R.B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Ku nspołeczeństwu otwartej cywilizacji, Szczecin 2002, s. 178.
 
Journals System - logo
Scroll to top