PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (389-403)
Matematyczna analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem aglomeracji
 
Więcej
Ukryj
 
 
FINANSOWANIE
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy własny nr 0N516313938.
 
REFERENCJE (14)
1.
Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BELStudio, Warszawa 2007.
 
2.
Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujecie interdyscyplinarne,Difin, Warszawa 2006.
 
3.
Kłodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, 2009, http://www.ptib.pl/component/r....
 
4.
Kołodziński E., Modelowanie matematyczne ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem funkcjonowania podmiotu, Czasopismo internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa, 2010, http://www.ptib.pl/component/r....
 
5.
Kołodziński E., Symulacyjne metody badania systemów, PWN, Warszawa 2002.
 
6.
Kołodziński E., Kwiatkowski W., Teoria decyzji statystycznych i statystyka matematyczna, Warszawa 1980.
 
7.
Kołodziński E., Piasecki F., Problemy zapewnienia pożądanego poziomu podmiotu, V Międzynarodowa Konferencja naukowa Zarządzanie Kryzysowe nt. Inżynieria bezpieczeństwa- standardy kształcenia,Gdynia, 25-26maja 2007.
 
8.
Kołodziński E., Skuteczność i efektywność działania Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa Podmiotu, Czasopismo internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa, 2009, http://www.ptib.pl/component/r....
 
9.
Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
 
10.
Piasecki S., Uwagi o problemach konstruowania miary poziomu bezpieczeństwa obiektu, 2008.
 
11.
Pritchard C., Zarządzanie ryzykiem w projektach, teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
 
12.
Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2009.
 
13.
Wikipedia,http:// pl.wikipedia.org/ wiki/Ryzyko.