PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (389-403)
Matematyczna analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem aglomeracji
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Mathematical risk analysis in safety management of agglomeration. This article presents the issue of risk analysis in safety management of agglomeration. It was presented the possibilities of the assessment of the risk of loss when coming to a decision concerning the agglomeration safety. There were presented two approaches to security threats, decision costs and the loss caused by threats: deterministic and under uncertainty conditions.
 
REFERENCES (14)
1.
Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BELStudio, Warszawa 2007.
 
2.
Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujecie interdyscyplinarne,Difin, Warszawa 2006.
 
3.
Kłodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, 2009, http://www.ptib.pl/component/r....
 
4.
Kołodziński E., Modelowanie matematyczne ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem funkcjonowania podmiotu, Czasopismo internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa, 2010, http://www.ptib.pl/component/r....
 
5.
Kołodziński E., Symulacyjne metody badania systemów, PWN, Warszawa 2002.
 
6.
Kołodziński E., Kwiatkowski W., Teoria decyzji statystycznych i statystyka matematyczna, Warszawa 1980.
 
7.
Kołodziński E., Piasecki F., Problemy zapewnienia pożądanego poziomu podmiotu, V Międzynarodowa Konferencja naukowa Zarządzanie Kryzysowe nt. Inżynieria bezpieczeństwa- standardy kształcenia,Gdynia, 25-26maja 2007.
 
8.
Kołodziński E., Skuteczność i efektywność działania Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa Podmiotu, Czasopismo internetowe Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa, 2009, http://www.ptib.pl/component/r....
 
9.
Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
 
10.
Piasecki S., Uwagi o problemach konstruowania miary poziomu bezpieczeństwa obiektu, 2008.
 
11.
Pritchard C., Zarządzanie ryzykiem w projektach, teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
 
12.
Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2009.
 
13.
Wikipedia,http:// pl.wikipedia.org/ wiki/Ryzyko.
 
Journals System - logo
Scroll to top