PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (297-306)
Wolontariat powszechny wyzwaniem dla uczelni wyższych kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (4)
1.
Wójcik J.W., Od hipisów do satanistów, Wydawnictwo EUREKA, Kraków 1992.
 
2.
Konwencja nr 120 z 1985 r. ratyfikowana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dz. U. z 1995 r. nr 129, poz. 625.
 
3.
Dz. U. Nr 62 poz. 504.
 
4.
www.kgp.policja.gov.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top