PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (279-296)
Zadania Straży Miejskiej w zapewnieniu ładu i porządku publicznego na przykładzie miasta Mrągowa
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (5)
1.
Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.
 
2.
Mączyński M., Uprawnienia samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, pod red. S. Michałowskiego, Lublin 2002.
 
3.
Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, wyd. KAW,Rzeszów 2005.
 
4.
Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz URP 1997, nr 123, poz. 779.
 
5.
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., Dz URP 1990, nr 30, poz. 179.
 
Journals System - logo
Scroll to top