PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (267-278)
Bezpieczeństwo lokalne w obszarze działalności straży miejskiej
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (6)
1.
Kłodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie kryzysowe”, Olsztyn 2008, www.uwm.edu.pl.
 
2.
Lisiecki M., Kwiatkowska-Basałaj B., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 
3.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
4.
RojtekR., Straż gminna (miejska) w systemie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, referat wygłoszony na konferencji „Bezpieczne miasto”, Wołomin 14 listopada 2008r. (www.zmp.poznan.pl).
 
5.
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego, www.mswia.gov.pl.
 
6.
Ziółkowski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem regionu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2004.
 
Journals System - logo
Scroll to top