PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (267-278)
Bezpieczeństwo lokalne w obszarze działalności straży miejskiej
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Local safety as the purpose of the Municipal Police’s work. Municipal Police are law enforcement agencies that are under the control of local government, including the municipal government, where it is the smallest administrative subdivision. They receive pay from the city budget, and usually cooperate with the Police. Municipal Police in Poland were established on the basis of the Municipal Police Act from August 27, 1997. This report shows work of the Municipal Police of Lublin; their aims, methods and effects.
 
REFERENCES (6)
1.
Kłodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie kryzysowe”, Olsztyn 2008, www.uwm.edu.pl.
 
2.
Lisiecki M., Kwiatkowska-Basałaj B., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 
3.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
4.
RojtekR., Straż gminna (miejska) w systemie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, referat wygłoszony na konferencji „Bezpieczne miasto”, Wołomin 14 listopada 2008r. (www.zmp.poznan.pl).
 
5.
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego, www.mswia.gov.pl.
 
6.
Ziółkowski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem regionu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2004.
 
Journals System - logo
Scroll to top