PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (173-188)
Przestępczość nieletnich w aglomeracjach na przykładzie miasta Legnicy
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (11)
1.
Kobylińska-Szkatuła J., Patologia rodziny a wykolejenie nieletnich, Prob.Alkohol., nr 3, 2003.
 
2.
Kowalska-Ehrlich B., System postępowania z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie w Polsce, [w:] B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak (red.), Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, PR IPSiR, nr 12, 1992.
 
3.
Pospieszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1985.
 
4.
Raczkowska J., Na tropach rodzicielskich niepowodzeń, Warszawa 1988.
 
5.
Ratajczak A., Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego (Zagadnienia wybrane), Warszawa 1980.
 
6.
Sztander W., Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 1993.
 
7.
Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 1993.
 
8.
Tatala M., Rodzina w rozwoju społecznym dziecka, Prob. Alkohol., nr 1, 1998.
 
9.
Tyszkiewicz L., Kryminologia (Zarys systemy), Katowice 1986.
 
10.
Wilmes D. J., Nie alkoholowi i narkotykom, Gdańsk 2002.
 
11.
Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top