PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (173-188)
Przestępczość nieletnich w aglomeracjach na przykładzie miasta Legnicy
 
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Juvenile delinquency in municipial aglommerations based on example from Legnica. Juvenile delinquency is a quite specific phenomenon, because its’ source has a number of causes. Families’ educational failure, pathological occurrences that take place in juvenile’s family, lack of free time organization for the juvenile are worth mentioning here. Special character of this phenomenon is based also on the fact that one can fight with it only within the local area, so in the environment, where juvenile live. The examples of such expanded local perspective on the juvenile delinquency problem are actions undertaken and initiated by Legnica city, which perceives a strong relationship often existing between families’ poverty and pathologies in families, but also between situation in family and socially unaccepted juvenile’s behaviour. By this reason, organizational entities which are subordinate to the President of Legnica as well as other state and social institutions undertake a number of tasks aiming at this pathological phenomenon limitation.
 
REFERENCES (11)
1.
Kobylińska-Szkatuła J., Patologia rodziny a wykolejenie nieletnich, Prob.Alkohol., nr 3, 2003.
 
2.
Kowalska-Ehrlich B., System postępowania z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie w Polsce, [w:] B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak (red.), Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, PR IPSiR, nr 12, 1992.
 
3.
Pospieszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1985.
 
4.
Raczkowska J., Na tropach rodzicielskich niepowodzeń, Warszawa 1988.
 
5.
Ratajczak A., Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego (Zagadnienia wybrane), Warszawa 1980.
 
6.
Sztander W., Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 1993.
 
7.
Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 1993.
 
8.
Tatala M., Rodzina w rozwoju społecznym dziecka, Prob. Alkohol., nr 1, 1998.
 
9.
Tyszkiewicz L., Kryminologia (Zarys systemy), Katowice 1986.
 
10.
Wilmes D. J., Nie alkoholowi i narkotykom, Gdańsk 2002.
 
11.
Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top