PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (405-419)
Elektroniczny Moduł Procesowy odpowiedzią na poczucie zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i europejskim
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (7)
1.
Brzeźniak A., J.Kubik, A.Chmielewska, Polskie badanie przestępczości. Profil obszarów działanie Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, Warszawa 2009.
 
2.
Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009.
 
3.
Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009.
 
4.
Jaworski G., A. Sołtysińska, Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
 
5.
Pomykała M., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2009.
 
6.
Wiśniewski B., Z. Piątek, Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, Warszawa 2009.
 
7.
Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.