PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (405-419)
Elektroniczny Moduł Procesowy odpowiedzią na poczucie zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i europejskim
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Electronic Process Module in response to a sense of security risks in a domestic and European. In recent years, in order to reduce crime and increase public confidence, and thus a sense of security for citizens, the police implements a modern system of service organization and regulations. Enormous importance is attached also to the event handler, and the high quality of contacts with victims. In the aim of implementation of ongoing projects under the name of the computer application Electronic Process Module allows the simplification and shortening of procedural documentation and registration requirements. The aim of authors of the article is to bringing the readers the origins and characteristics of the applications, but mainly intention is to show the desired results in connection with the implementation of the program into the daily work of police officers, in the context of social expectations.
 
REFERENCES (7)
1.
Brzeźniak A., J.Kubik, A.Chmielewska, Polskie badanie przestępczości. Profil obszarów działanie Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, Warszawa 2009.
 
2.
Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009.
 
3.
Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009.
 
4.
Jaworski G., A. Sołtysińska, Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
 
5.
Pomykała M., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2009.
 
6.
Wiśniewski B., Z. Piątek, Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, Warszawa 2009.
 
7.
Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top