PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (61-81)
Turystyka miejska
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (17)
1.
Kamiński A., W czasach pełnych i wychowawczo poprawnych, Problematyka Opiekuńczo-Wychowawcza 1971, nr 3.
 
2.
Kargul J., O czasie wolnym młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 6.
 
3.
Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Warszawa 2000.
 
4.
Matczak A., Płoński A., Badania turystyki miejskiej w Wielkiej Brytanii,[w:] A. Matczak (red.), Turystyka miejska, Bydgoszcz 2008.
 
5.
Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Bydgoszcz 2008.
 
6.
Pearce D.G., An integrative framework for urban tourism research (Elsevier Science), Annals of Tourism Reserch 28(4) 2001.
 
7.
Raczkowska J., Znane i nowe problemy czasu wolnego, Problematyka Opiekuńczo-Wychowawcza 2000, nr 6.
 
8.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
9.
Tauber R., Pedagogika czasu wolnego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii.
 
10.
Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Lublin 2009, http://www. um.warszawa.pl/v_syrenka/ratusz/strategia.pdf [24 VII 2010].
 
11.
http://eur-lex.europ a.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200 7:0621:FIN:PL:HTML [23 VII 2010].
 
12.
 
16.
html%3Fco%3Dshow%26instance%3D1037%26parent%3D15631%26lang%3Dpl%26id%3D28529+turystyka+miejska+w+do.
 
17.
kumentach+unii+europejskiej&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl[23 VII 2010].