PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (61-81)
Turystyka miejska
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
ABSTRACT
Abstract. City tourism. One of the fastest developing tourism types is city tourism. City tourism is connected with managing of citizens’ free time without leaving the city. There are free aspects of this matter: phenomenon of free time of the urban population, possible forms of leisure time activities in cities and environmental protection. Large, medium and small cities develop a strategy for the development of urban tourism. Such strategies include the characterization of the town and determine how to acquire new tourists.
 
REFERENCES (17)
1.
Kamiński A., W czasach pełnych i wychowawczo poprawnych, Problematyka Opiekuńczo-Wychowawcza 1971, nr 3.
 
2.
Kargul J., O czasie wolnym młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 6.
 
3.
Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Warszawa 2000.
 
4.
Matczak A., Płoński A., Badania turystyki miejskiej w Wielkiej Brytanii,[w:] A. Matczak (red.), Turystyka miejska, Bydgoszcz 2008.
 
5.
Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Bydgoszcz 2008.
 
6.
Pearce D.G., An integrative framework for urban tourism research (Elsevier Science), Annals of Tourism Reserch 28(4) 2001.
 
7.
Raczkowska J., Znane i nowe problemy czasu wolnego, Problematyka Opiekuńczo-Wychowawcza 2000, nr 6.
 
8.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
9.
Tauber R., Pedagogika czasu wolnego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii.
 
10.
Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Lublin 2009, http://www. um.warszawa.pl/v_syrenka/ratusz/strategia.pdf [24 VII 2010].
 
11.
http://eur-lex.europ a.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200 7:0621:FIN:PL:HTML [23 VII 2010].
 
12.
 
16.
html%3Fco%3Dshow%26instance%3D1037%26parent%3D15631%26lang%3Dpl%26id%3D28529+turystyka+miejska+w+do.
 
17.
kumentach+unii+europejskiej&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl[23 VII 2010].
 
Journals System - logo
Scroll to top