PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (189-201)
Funkcjonowanie sekt a bezpieczeństwo państwa i obywateli
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (18)
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 
2.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych, Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, Warszawa 2000.
 
3.
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dn. 17 maja 1989 r., Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155.
 
4.
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dn. 17 maja 1989 r., Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155, tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 231 poz. 1965.
 
5.
Alexiewicz T., Maruchin J., Wiara w pigułce, czyli sekty, Poznań 1999.
 
6.
Arinze F., Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 7 (134) 1991.
 
7.
Hassan S., Psychomanipulacja w sektach, Łódź 1997.
 
8.
Lévi – Strauss C., Antropologia strukturalna II, Warszawa 2004.
 
9.
Krukowski J., Warchałowski K., Polskie Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2000.
 
10.
Mika S, Psychologia społeczna, Warszawa 1987.
 
11.
Nowak W., Sekty w Polsce a młodzież, Olsztyn 1995.
 
12.
Posacki A., Wprowadzenie w tematykę sekt i kultów, [w:] Drogami Sekt i Kultów, Kraków 1999, n. 1.
 
13.
Prokop J, Uwaga rodzice! Sekty, Warszawa 1994.
 
14.
Sztumski J., Sekty i związki wyznaniowe. Studia wybranych ugrupowań religijnych, Kielce 2000.
 
15.
Zwoliński A., Anatomia sekty, [w:] Abc o sektach, red. M. Gajewskiego, Kraków 2004.
 
16.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, red. B. Kaczorowski t. 7, Warszawa, 2004.
 
17.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczaka, t. 3, Warszawa 1981.
 
18.
Słownik łacińsko – polski, red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1957.