PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (11-21)
Kwestia bezpieczeństwa w zarządzaniu rozwojem współczesnych metropolii
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie
2
Akademia Morska w Szczecinie.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (8)
1.
Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich. – Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002.
 
2.
Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywiesocjologicznej. – Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”, 2002.
 
3.
Jędraszko A., Zarządzanie mieszkalnictwem i planowanie komunikacjiprzez samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stuttgartu. – Łódź; Municypium, 1996.
 
4.
Majer A., Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy. – Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1999.
 
5.
O Sullivan A., Urban Economics. – New York: McGraw – Hill Companies, Inc., 2003.
 
6.
Pastusiak L., Chicago – portret miasta. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997.
 
7.
Pęski W., Zarządzanie zrównoważonych rozwojem miast. – Warszawa Arkady, 1999.
 
8.
Zwingle E., Megamiasta, National Geographic Polska. Wyd. Specjalne – 2003. Nr1, s. 2-27.
 
Journals System - logo
Scroll to top