PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (11-21)
Kwestia bezpieczeństwa w zarządzaniu rozwojem współczesnych metropolii
 
More details
Hide details
1
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie
2
Akademia Morska w Szczecinie.
 
 
ABSTRACT
Abstract. The security issue in managing the development of modern ci-ties.In this article the article will discuss some aspects of the safety of residents in managing the development of the modern metropolis. Will also be presented examples of system solutions for safety operation of infrastructure, fight against social pathologies and social security.
 
REFERENCES (8)
1.
Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich. – Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002.
 
2.
Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywiesocjologicznej. – Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”, 2002.
 
3.
Jędraszko A., Zarządzanie mieszkalnictwem i planowanie komunikacjiprzez samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stuttgartu. – Łódź; Municypium, 1996.
 
4.
Majer A., Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy. – Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1999.
 
5.
O Sullivan A., Urban Economics. – New York: McGraw – Hill Companies, Inc., 2003.
 
6.
Pastusiak L., Chicago – portret miasta. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997.
 
7.
Pęski W., Zarządzanie zrównoważonych rozwojem miast. – Warszawa Arkady, 1999.
 
8.
Zwingle E., Megamiasta, National Geographic Polska. Wyd. Specjalne – 2003. Nr1, s. 2-27.
 
Journals System - logo
Scroll to top