PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-54)
Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej a problematyka przestępczości
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (10)
1.
Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno – porównawcze z zakresu polityki kryminalnej, Prius, Warszawa 1998.
 
2.
Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004.
 
3.
Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006.
 
4.
Jałowiecki B., Percepcja przestrzeni Warszawy [w:] Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(2)/2000,Warszawa..
 
5.
Jasiński A., Wielkomiejski dylemat - przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna, [w:] Przestrzeń i Forma, nr 12, Szczecin 2009.
 
6.
Lewkowicz A., Zjawisko „blokersów” jako przejaw podkultury dewiacyjnej, [w:] Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, pod. red G. Kędzierska, W. Pływaczewski, UWM Olsztyn 2010.
 
7.
Piotrowska H., Wizualne przejawy agresji w przestrzeni publicznej, sposoby zapobiegania wizualnemu skażeniu tej przestrzeni na przykładzie graffiti i „dzikiego” plakatowania, Warszawa 2002.
 
8.
Preis B., Subkultury młodzieżowe, Katowice 2005.
 
9.
Strefa bezprawia [w:] Wprost Nr 13 z 2003r.
 
10.
Centrum Badania Opinii Publicznej. Raport z badań – Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top