PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-54)
Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej a problematyka przestępczości
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Safe public space and the problem of crime. The public sphere of contemporary urban areas is subject to evolutionary changes. More and more often, instead of being an open agora for civic debate, it beco-mes the arena of conflict, a potentially dangerous place.A housing development with typical high-rise buildings of the 1970-ties and 1980-ties poses a particularly serious threat to its inhabitants as it often paves the way for crime activity. As all other city or town dwel-lers, the offenders make use of the public sphere and its topography and amenities either facilitate or hinder their criminal activity. Majority of punishable acts are those committed in favourable circumstances such as easy access to a potential object of crime or a victim, lack of protection or lack of escape route.
 
REFERENCES (10)
1.
Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno – porównawcze z zakresu polityki kryminalnej, Prius, Warszawa 1998.
 
2.
Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004.
 
3.
Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006.
 
4.
Jałowiecki B., Percepcja przestrzeni Warszawy [w:] Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(2)/2000,Warszawa..
 
5.
Jasiński A., Wielkomiejski dylemat - przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna, [w:] Przestrzeń i Forma, nr 12, Szczecin 2009.
 
6.
Lewkowicz A., Zjawisko „blokersów” jako przejaw podkultury dewiacyjnej, [w:] Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, pod. red G. Kędzierska, W. Pływaczewski, UWM Olsztyn 2010.
 
7.
Piotrowska H., Wizualne przejawy agresji w przestrzeni publicznej, sposoby zapobiegania wizualnemu skażeniu tej przestrzeni na przykładzie graffiti i „dzikiego” plakatowania, Warszawa 2002.
 
8.
Preis B., Subkultury młodzieżowe, Katowice 2005.
 
9.
Strefa bezprawia [w:] Wprost Nr 13 z 2003r.
 
10.
Centrum Badania Opinii Publicznej. Raport z badań – Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top