PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (46-61)
Polish energy security in the face of challenges
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarski Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Energy security is an important element of the internal security of any country. Achieving a state of undisturbed supplies of energy products and delivering them at an affordable price for all citizens of the country with observance of state of the environment and the implementation of the principles of sustainable development, these are objectives of Polish energy policy, as and the entire organization, which is the European Union. The 21st century is the age of the challenges for the energy sectors of many countries, including Poland. Emerging problems with dependency of oil and gas supplies from the Russian Federation, not sufficiently developed and outdated energy infrastructure, lack of effective organizational and legal support for renewable energy sources - these are just a few of the problems faced by the Polish energy sector. This article contains an analysis of these challenges of Polish energy security and attempts to answer the questions what action are required to improve the energy situation in the country.
 
REFERENCES (20)
1.
Breński W. (2013). Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją po 1990 roku, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, Nr 4/2013.
 
2.
Cygler M., Manteuffel W., Sasin R., Wojtkowska-Łodej G. (2009). Changes In the European climate and energy policy: implications for the Polish economy, Warszawa: Warsaw School of Economics.
 
3.
Kaniewska M. (2013). Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności społeczne, „Journal od Modern Science”, Tom 2/17/2013, Józefów.
 
4.
Kefferpütz R., Kryzys gazowy w Europie, Pozyskano (20-01-2013) z http://www.pl.boell.org/alt/do....
 
5.
Kleiber M., Steinhoff J., Żmijewski K., Infrastruktura energetyczna – potrzebny „Plan Marshalla”, Społeczna Rada Narodowego Planu Redukcji Emisji, http://www.radanpre.pl/index....=.
 
6.
Korzeniowski P. (2012). Zasady ogólne gospodarczego prawa środowiska, [w:] Model prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, pod red. P.Korzeniowskiego, L.Karskiego, Łódź.
 
7.
Kownacka J., Trzaskalik R. (2013). Charakterystyka energetyczna budynków – aspekty prawne (zagadnienia wybrane), „Journal od Modern Science”, Tom 3/18/2013, Józefów.
 
8.
Łęski M. (2013). Regulacje prawa energii odnawialnych we Wspólnotach Europejskich, „Journal od Modern Science”, Tom 3/18/2013, Józefów.
 
9.
Łysek M. (2012). Uwarunkowania administracyjno-prawne sektora odnawialnych źródeł energii, [w:] Model prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, pod red. P. Korzeniowskiego, L.Karskiego, Łódź: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2012 roku (na podstawie danych wstępnych GUS),.
 
10.
Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i analiz, Warszawa 2013. Pozyskano (20-01-2013) z http://www.mg.gov.pl/files/upl....
 
11.
Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej (2011) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, Wrocław. Pozyskano (20-01-2013) z www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10178.
 
12.
Raport Komisji Europejskiej EU Energy Pocketbook 2013. Pozyskano (20-01-2013) z http://ec.europa.eu/energy/pub....
 
13.
Raport przygotowany przez TNS OBOP i Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł. Pozyskano (20-01-2013) z http://p.wnp.pl/f/024/882/A45_....
 
14.
Sitek M. (2009). Zasada zrównoważonego w optyce trzech pierwszych zasad Karty Bizesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, „Journal od Modern Science”, Tom 1/6/2009, Józefów.
 
15.
Sitek M. (1999). Sustinaible development – ciągły czy zrównoważony rozwój?, PiP 54 (1999), z. 2.
 
16.
Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2012 roku,Pozyskano (20-01-2013) z http://www.ure.gov.pl/pl/urzad....
 
17.
Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy (2011).
 
18.
Eurostat Statistical Books, European Union, Pozyskano (20-01-2013) http://epp.eurostat.ec.europa.....
 
19.
Szyjko C. T. (2011). Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Studium ekonomiczno-prawne, Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo M.M.
 
20.
Wójcicka M. (2013). Prawno-organizacyjne ramy wsparcia i promocji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego Planu Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, „Journal od Modern Science”,Tom 1/16/2013, Józefów.
 
Journals System - logo
Scroll to top