PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (69-89)
Security in selected areas of logistics
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The topic of the article is the threat of security in logistics and the use of modern technologies to detect them, monitor and eliminate these threats. The first was the classification of safety hazards in logistics. The challenges of modern logistics in this area are presented. The challenges of modern logistics in this area are presented. Innovative technologies and methods of detecting and eliminating logistic security threats have also been demonstrated.
 
REFERENCES (37)
1.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 
2.
Biernikowicz W., Smal T. (2008). Nowe standardy bezpieczeństwa na rynku przewozów kontenerowych, [w:] Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524.
 
3.
Biernikowicz W. (2009). Wykorzystanie technologii RFID do monitorowania ładunków w łańcuchu dostaw, „Logistyka”, nr 2, wersja elektroniczna CD Nr 2.
 
4.
Bobrow D., Haliżak E., Ziemba R. (1997). Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Stosunków Międzynarodowych.
 
5.
Bógdoł-Brzezińska A., Gawrycki M.F. (2003). Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
6.
Ciborowski L. (1999). Walka informacyjna. Toruń: Wydawnictwo Europejskiego Centrum Edukacyjnego.
 
7.
Doktryna logistyczna SZ RP DD/4, Sztab. Gen. Warszawa 2004.
 
8.
Dziurnikowski A. (1979). Nie ma jednolitej definicji, „Informatyka”, nr 3.
 
9.
Dziurnikowski A., Gliński M., Szewczyk A. (1979). Na trzy głosy, „Informatyka”, nr 3.
 
10.
Flasiński M. (2011). Wstęp do sztucznej inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
11.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, problemy, zagrożenia. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Komunikacji.
 
12.
Jałowiec T. (2014). Logistyczne wymiary systemu bezpieczeństwa państwa, „Logistyka”, nr 5.
 
13.
Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S. (2001). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
 
14.
Kasperski M. (2003). Sztuczna Inteligencja. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
15.
Kifner T. (1999). Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
16.
Krasuski A. (2018). Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
17.
Koszembar-Wiklik M., Machnik-Słomka J. Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji na uczelniach na przykładzie chatterbotów, https://www.polsl.pl/Wydzialy/... (dostęp: 21 marca 2018 r.).
 
18.
Liderman K. (2000). Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. Warszawa: Wydawnictwo WSISiZ.
 
19.
Liderman K. (2009). Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
20.
Matwiejczuk R. (2013). Kompetencje logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] J. Brzóska, J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach.
 
21.
Mell P., Grance T. (2011 september). The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, http://csrc.nist.gov/publicati...) (dostęp: 21 marca 2018).
 
22.
Mateos A., Rosenberg J. (2012). Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
23.
Mougayar W. (2016). The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology.
 
24.
Mulawka J.J. (1996). Systemy ekspertowe. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 
25.
Najgebauer A. (2012). Technologie podwójnego zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej.
 
26.
Olejniczak J.J. (1991). Sztuczna inteligencja a filozoficzne perspektywy, „Problemy”, nr 6 (538).
 
27.
Piech K. (red). Leksykon pojęć na temat technologii blockchain oraz kryptowalut Strumień „Blockchain i Kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” (https://mc.gov.pl/files/leksyk..., (dostęp: 8.11.2016).
 
28.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
29.
Sienkiewicz P. (2007). Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1 (66).
 
30.
Sienkiewicz P. (2015). Teoria i inżynieria systemów, [w:] Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
31.
Szymonik A. (2011). Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce, „Logistyka”, nr 2.
 
32.
Szymonik A. (2011). Logistyka w bezpieczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
33.
Szymonik A. (2011). Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
34.
Szymonik A. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne. Łódź: Wydawnictwo Politechnika Łódzka.
 
35.
Szymonik A. (2014). Bezpieczeństwo systemów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5.
 
36.
Szymonik A. (2015). Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarzadzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
37.
Tapscott D., Tapscott A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. Wydawnictwo Penguin Books Ltd.
 
Journals System - logo
Scroll to top